top of page

GDPR

 

Nipyran behöver samla in personuppgifter och spara dem när du registrera dig som funktionär. Personuppgifter som vi behöver är för- och efternamn, personnummer, mailadress, telefonnummer adress, kontaktuppgifter till närmast anhörig. Vi behöver kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig när du är funktionär hos oss, personuppgifter för att kunna identifiera dig när du ska vara funktionär samt för våra försäkringar. Kontaktuppgifter till närmaste anhörig behöver vi utifall det skulle hända dig något när du är funktionär hos oss. Vi behöver även dina personuppgifter för att debitera dig om du bryter mot ditt avtal som funktionär på Nipyran. Tillgång till dina personuppgifter är begränsad inom föreningen, det är endast dom personer som arbetar med funktionärer som har tillgång till dina uppgifter. Dina uppgifter sparas maximalt 1 år, du kan när som helst begära att du får din uppgifter hos oss raderade. Detta betyder dock per automatik att du inte längre kan vara funktionär hos oss.

bottom of page